Közbeszerzési jog

Közbeszerzési jog

Munkatársaink a közbeszerzési törvényben rögzített valamennyi közbeszerzési tárgy és közbeszerzési eljárásfajta körében vállalják közbeszerzési eljárások teljes körű bonyolítását, illetve egyedi ügyekben történő tanácsadást, jogorvoslati eljárásokban és közbeszerzési perekben képviselet ellátását. 

 

Működésünket az a cél vezérli, hogy megbízóinkat úgy segítsük közbeszerzési eljárásaik lefolytatásában, hogy a lehető legkevesebb területen terhelje őket ehhez kapcsolódó feladat, és közbeszerzési eljárásaik eredményesen, a lehetőségek szerint gördülékenyen, a vonatkozó külső és belső, szakmai és jogi követelményeknek megfelelő módon, jogorvoslati eljárás nélkül kerüljenek lefolytatásra.

Exit mobile version